Gynecology and Women health - גנקולוגיה ובריאות האישה

 זיהוי מוקדם של נשים בסיכון להתפתחות רעלת הריון


המכון הלאומי של ארצות הברית, מדווח על חברת הסטארט אפ הישראלית, DTL, דיאגנוסטיק טכנולוג'יס מיוקנעם בעקבות מחקר על רעלת הריון.
המחקר שפורסם בגיליון האחרון של כתב העת המדעי לגניקולוגיה ומיילדות (American Journal of Obstetrics and Gynecology), נערך על ידי המכון לבריאות הילד והתפתחות העובר National Institute of Child Health and Human Development, של מכוני הבריאות הלאומיים של ארצות הברית. במסגרת המחקר הוצגו ממצאים המצביעים על בדיקה מוצלחת שפותחה בחברה הישראלית.
במסקנת המחקר, הודיע המכון הלאומי כי בדיקת הדם, PP13, אשר פותחה על ידי צוות המדענים של הסטארט אפ הישראלי דיאגנוסטיק טכנולוג'יס מיוקנעם, הינה בעלת המהימנות הגבוהה ביותר, הקיימת כיום בעולם הרפואי לזיהוי מוקדם של נשים בסיכון להתפתחות רעלת הריון.

במחקר של מכון הבריאות הלאומי השתתפו 300 נשים, מתוכן 50 נשים, שפיתחו רעלת הריון ו- 250 נשים עם הריון תקין, אשר נלקחו מהן בדיקות דם, בשליש הראשון להריון, במהלך השבועות 8-13 להריון, על מנת לקבוע את רמת החלבון PP13 בדמן, באמצעות הערכה שפיתחה חברת דיאגנוסטיק טכנולוג'יס הישראלית. לאחר הלידה נערכה השוואה בין רמת החלבון, שנמצאה בדם הנשים, שפיתחו רעלת הריון ובין רמת החלבון בדם הנשים, שילדו בלידה רגילה. המחקר התבצע על ידי חוקרים מאנגליה, צ'ילה, הונגריה ובשיתוף חוקרים מישראל.

מניתוח תוצאות הנתונים, שנאספו במהלך המחקר, התקבלה תמונת מצב דרמטית עבור הנשים בהריון. במחקר נמצא, כי באמצעות בדיקה מוקדמת של PP13, זוהו 100% מהנשים שפיתחו רעלת הריון, אשר מצבן אילץ ביצוע לידה מוקדמת, לפני השבוע ה- 34 של ההיריון. בנוסף, זוהו כ- 85% מהנשים, שפיתחו רעלת הריון, שחייבה לידה לפני השבוע ה- 37 להריון. מהמחקר עולה עוד, כי בקרב נשים שפיתחו רעלת הריון, רמת החלבון PP13, במהלך השליש הראשון להריון היתה נמוכה באופן משמעותי.

פרופ' רוברטו רומרו, העומד בראש המחקר, מנהל המכון למחקר טרום לידתי (Perinatal Research Branch ) במכון הבריאות הלאומי של ארצות הברית, ציין כי: "מהמחקר עולה ממצא חשוב המראה, כי בדיקת חלבון PP13, בקרב נשים בשליש הראשון להריונן, מהווה סמן יעיל לגילוי מוקדם של נשים בסכנה לפתח רעלת הריון. במהלך השליש הראשון של ההיריון, נמצאה רמת PP13 נמוכה בקרב נשים שזוהו כבעלות סיכון לפתח רעלת הריון לעומת נשים עם הריון תקין. זיהוי הגורם, שמעיד על הסכנה להתפתחות רעלת הריון, כבר בשליש הראשון של ההיריון, הוא חשוב כיוון שהוא מאפשר נקיטת אמצעים למניעה והקטנת הסיכון".

מסקנת החוקרים העולה מהמחקר היא כי, רמת הדיוק של בדיקת PP13 לגילוי מוקדם של רעלת הריון היא גדולה, במיוחד כאשר עורכים התאמות של הערכים הנמדדים לגורמים דמוגרפים, כמו גיל האישה, משקלה, מוצא עדתי, שבוע ההיריון ומספר ילדיה. התאמות אלה, פרי פיתוח אלגוריתמי, מגדילות באופן מובהק את דיוק הבדיקה. בדיקת PP13, המבוצעת בשליש הראשון להריון, מהווה סמן טוב ומהימן להערכת הסיכון להתפתחות רעלת הריון וכי הדיוק בזיהוי נמצא בקשר ישיר לחומרת המחלה.

בדיקת 13PP שפותחה על ידי חברת דיאגנוסטיק טכנולוג'יס מאפשרת למדוד חלבון זה שהוא ייחודי לשליה בדם האם באמצעות נוגדנים ייחודים שפותחו בחברה. החלבון מעיד על הצלחת ההשרשה של ההריון בדופן הרחם ועל הזנת ההריון בחמצן ומזון מהשלב ההתחלתי של ההריון. החלבון PP13 הוא חלבון ייחודי לשליה, המצוי רק בנשים בהריון ואשר מגיע אל דמה של האם ההרה. קביעת רמת החלבון מתבצעת באמצעות בדיקת דם כבר בשבוע ה- 7 להריון, כלומר כשישה חודשים לפני שמתפתחים הסימפטומים הקליניים, כאשר רמה נמוכה מהנורמאלי של החלבון מצביעה על סכנה להתפתחות המחלה.

הדרך הטובה, על מנת למנוע סיבוכים וסיכונים, הנובעים מרעלת הריון, היא באמצעות פיתוח דרכים לזיהוי מוקדם. זיהוי מוקדם של נשים בסכנה להתפתחות רעלת הריון מאפשר להקטין את סיבוכי המחלה באמצעות השגחה רפואית הדוקה, מודעות של כל המערכת הסובבת, ושימוש בתוספי מזון כמו חומצה פולית ותוספי סידן או טיפול תרופתי באספירין או בהפרין במשקל מולקולארי נמוך. PP13 הוא חלבון ייחודי לשליה, שזוהה על ידי חוקרי הטכניון. החלבון מצוי רק בנשים בהריון ומגיע אל דמה של האם ההרה כבר משבוע 7 להריון. באמצעות בדיקת PP13 ניתן לקבוע את רמת החלבון בדם הנשים כבר בשבועות 8-13 להריון, בשליש הראשון. הזיהוי המוקדם יאפשר לבחון את יעילותם של הטיפולים המונעים.

המחקר היוצא בארצות הברית מצטרף לשורה של מחקרים קודמים, שנערכו על ידי פרופ' קיפרוס ניקולאידס, בקולג' המלכים, בלונדון, שבאנגליה וקבוצת חוקרים מאוניברסיטת הרווארד, שבארצות הברית, מהם עולה חשיבות הבדיקה ומוכחת יעילותה בזיהוי מוקדם של רעלת הריון.

אודות רעלת הריון
רעלת הריון הינה אחד מסיבוכי ההיריון הקשים, הפוקדים כ- 5% מהנשים בהריון, והיא הגורם השני בחשיבותו לתמותה ותחלואה של נשים בהריון. בישראל, מדי שנה, לוקות ברעלת הריון כ- 4,500 נשים ואין שנה, שאין בה מקרי תמותה אחדים של נשים בהריון, בגלל סיבוכי רעלת הריון.

רעלת ההיריון, מתאפיינת בעליה פתאומית של לחץ הדם באמצע ההיריון או סביב הלידה, כשהיא מלווה בנזק לכליות או למוח. התפרצות מוקדמת של המחלה, שעשויה להביא לפרכוסים ולשטף דם מוחי, מביאה ללידה מוקדמת, והילוד סובל לעתים קרובות מפגות קשה, תת-משקל ונשקפת סכנה לחייו ולהתפתחותו הפיזית והמנטאלית עקב הלידה המוקדמת.

בישראל, קיבלה בדיקת PP13 את אישור משרד הבריאות, בהתבסס על המחקר הגדול ביותר בתחום רעלת הריון, שנערך לאחרונה בניהולו של פרופ' רון גונן, מנהל אגף היולדות וחדרי לידה, במרכז הרפואי בני ציון וראש החוג לרפואת נשים בפקולטה לרפואה בטכניון, בו השתתפו 1,226 נשים הרות, שטופלו ב – 35 מרפאות ברחבי הארץ. מהנשים נלקחו דגימות דם בשלושה מועדים במהלך ההיריון ונבדקה רמת החלבון PP13 . מתוצאות המחקר עולה, כי כבר בשבועות 6-10 של ההיריון ניתן לגלות כ – 80% - 85% מהנשים שנמצאות בסיכון גבוה לפתח רעלת הריון, שתתרחש חמישה ושישה חודשים יותר מאוחר. תוצאות הבדיקה נותנות כלי בידי הרופאים לצמצם באופן משמעותי את התפרצות המחלה ואף במקרים מסוימים למנוע אותה לגמרי.

את הבדיקה ניתן לבצע בישראל ברשת מעבדות זר ברחבי הארץ, כחלק מבדיקות השגרה שהרופא ממליץ עליהן בתחילת ההיריון, במסגרת הערכת המצב הראשונית, או לבצעה כבדיקה נלווית לבדיקות הביוכימיות לתסמונת דאון, בשליש הראשון להריון ועלותה כ- 295 שקלים.

חברת דיאגנוסטיק טכנולוג'יס (DTL) מיוקנעם, הוקמה בשנת 1994 ועוסקת בפיתוחים מדעיים על בסיס שליה וכן במציאת שיטות לאבחון מוקדם של מחלות ושיטות טיפול למניעת התפתחותן.
 
אפשרויות

 גירסה להדפסה גירסה להדפסה

 שלח עמוד זה לחבר שלח עמוד זה לחבר

 
תפריט
פורום גינקולוגיה ובריאות האשה

רופא נשים
בדיקה במחזור
פרימולט נור
פרימולט נור
גלולות יחד עם רוקסו 150 מג ופרוביוטיקה
האם אפשר לקבל מחזור כשאת בהריון
הריון
קצת לחוצה
דימום או מחזור
HERPES HSV 1+2 IgM
צפוויט או ציפרודקס בתחילת הריון
צפוויט או ציפרודקס בתחילת הריון
מחזור לא סדיר אחרי אורגזמה??
אקטרופין
איחור במחזור לאחר הוצאת מירנה
הרשמה לאתר
אפשרויות נוספות
פורומים
שאלות לרופאים באתר
גלריית תמונות
שאלות נפוצות
אתרים מומלצים
משוב
המלץ לחבר
סקר
האם חזרת למשקל גופך שלפני ההריון?

חזרתי למשקלי שלפני ההריון
משקלי גבוה ב- 2-5 ק"ג ממשקלי לפני ההריון
משקלי גבוה ב- 6-10 ק"ג ממשקלי לפני ההריון
משקלי גבוה מ-10 ק"ג ממשקלי לפני ההריון
משקלי לאחר הלידה נמוך ממשקלי לפני ההריון
הצבעות 2295
מחשבון BMI

משקל (ק"ג)

גובה (ס"מ) 


BMI

מדד מסת הגוף
(Body Mass Index) מודד את היחס בין משקל הגוף לגובה.
קטגוריה שלך:

גלריית תמונות

גלריית תמונות
הוסף למועדפים
קבע את גינקולוגיה ובריאות האישה כדף הבית

הוסף את גינקולוגיה ובריאות האישה למועדפים


(Commercial License / Authorization)  כל הזכויות שמורות גינקולוגיה ובריאות האשה ©